Edycja II

Ogłoszenie o Rekrutacji

do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055333, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr 20201-PL01-KA120-VET-096272

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zaprasza do wzięcia udziału w zagranicznej mobilności zawodowej realizowanej w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055333. Projekt ten jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk oraz Technik Teleinformatyk. W jego ramach 28 uczniów oraz 2 opiekunów wyjedzie do Grecji, aby tam realizować zagraniczne praktyki zawodowe w wymiarze 70-godzin oraz program edukacyjno-kulturowy. Poza tym uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem otrzymają szerokie wsparcie logistyczne oraz merytoryczne, w tym około 50 godzin szkoleń tematycznych (językowych oraz kulturowych) ukierunkowanych na ich lepsze przygotowanie do udziału w mobilności. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem Mobilności, a następnie do złożenia poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.

Harmonogram rekrutacji jest następujący:

  • akcja informacyjna dotycząca naboru do projektu – czerwiec i lipiec 2022
  • przyjmowanie zgłoszeń uczestników – sierpień 2022
  • rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego – 1 września 2022
  • procedura odwoławcza – do 5 września 2022
  • ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – 5 września 2022
  • podpisanie umów z uczestnikami – II tydzień września
  • szkolenia przygotowawcze – od 5 września 2022

Skip to content