Edycja II

Ogłoszenie o Rekrutacji

do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055333, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr 20201-PL01-KA120-VET-096272

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zaprasza do wzięcia udziału w zagranicznej mobilności zawodowej realizowanej w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055333. Projekt ten jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk oraz Technik Teleinformatyk. W jego ramach 28 uczniów oraz 2 opiekunów wyjedzie do Grecji, aby tam realizować zagraniczne praktyki zawodowe w wymiarze 70-godzin oraz program edukacyjno-kulturowy. Poza tym uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem otrzymają szerokie wsparcie logistyczne oraz merytoryczne, w tym około 50 godzin szkoleń tematycznych (językowych oraz kulturowych) ukierunkowanych na ich lepsze przygotowanie do udziału w mobilności. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem Mobilności, a następnie do złożenia poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.

Harmonogram rekrutacji jest następujący:

  • akcja informacyjna dotycząca naboru do projektu – czerwiec i lipiec 2022
  • przyjmowanie zgłoszeń uczestników – sierpień 2022
  • rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego – 1 września 2022
  • procedura odwoławcza – do 5 września 2022
  • ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – 5 września 2022
  • podpisanie umów z uczestnikami – II tydzień września
  • szkolenia przygotowawcze – od 5 września 2022

Podsumowanie

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła realizuje projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055333, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr 20201-PL01-KA120-VET-096272. Był on już czwartą inicjatywą realizowaną we współpracy z grecką organizacją Olympus Education Services Single Member P.C., która ma wieloletnie doświadczenie w organizacji staży oraz praktyk zawodowych, również dla polskich uczniów.

W ramach projektu zrealizowano jedną zagraniczną mobilność, podczas której młodzież wzięła udział w 80-godzinnych stażach zawodowych w uznanych greckich przedsiębiorstwach oraz programie edukacyjno-kulturowym, zakładającym liczne wycieczki i animacje czasu wolnego. Udział w projekcie wzięło w sumie 28 uczniów, którzy otrzymali liczne dokumenty podsumowujące, m.in. Europass-Mobilność, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w stażu i zaświadczenie z przygotowań językowo-kulturowo-pedagogicznych. W roku szkolnym 2023/2024 kolejna grupa młodzieży wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe, również dzięki otrzymanej przez nasza szkołę Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027. Gwarantuje ona regularne otrzymywanie funduszy unijnych na realizację działań mobilnościowych i jest pokłosiem implementacji dotychczasowych działań na bardzo wysokim poziomie.

Niniejszy projekt świetnie wpisuje się w koncepcję pracy szkoły, która zakłada umiędzynaradawianie realizowanych inicjatyw, poszerzanie oferty edukacyjnej, a także kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie i z zachowaniem wszelkich standardów. Nabyte dzięki niemu doświadczenie i wnioski pozwalają ulepszyć nie kolejne przedsięwzięcia, ale również pracę szkoły. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie szkoły w kontekście poprawy jakości nauczania poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej, a co za tym idzie jej uatrakcyjnienie.

Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów od kilku lat przynosi korzyści dla naszej placówki, jej pracowników, uczniów oraz lokalnego rynku pracy. Szkoła wzbogaciła swoje doświadczenie na gruncie współpracy międzynarodowej, a dzięki jej podejmowaniu nieustannie staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów, którzy szukają placówki posiadającej dobrze rozwinięte zaplecze edukacyjne i oferującej wysoką jakość nauczania.

Skip to content