Edycja I

Lista rankingowa – Technik Logistyk

Lista rankingowa – Technik Teleinformatyk

Lista rezerwowa


Ogłoszenie o Rekrutacji

do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000020789, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr 20201-PL01-KA120-VET-096272

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zaprasza do wzięcia udziału w zagranicznej mobilności zawodowej realizowanej w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000020789. Projekt ten jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk oraz Technik Teleinformatyk. W jego ramach 33 uczniów oraz 3 opiekunów wyjedzie do Grecji, aby tam realizować zagraniczne praktyki zawodowe w wymiarze 80-godzin oraz program edukacyjno-kulturowy. Poza tym uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem otrzymają szerokie wsparcie logistyczne oraz merytoryczne, w tym około 50 godzin szkoleń tematycznych (językowych oraz kulturowych) ukierunkowanych na ich lepsze przygotowanie do udziału w mobilności. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem Mobilności, a następnie do złożenia poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.

Harmonogram projektu jest następujący:

  • akcja informacyjna dotycząca naboru do projektu – 7-14 marca 2022
  • przyjmowanie zgłoszeń uczestników – 14-23 marca 2022
  • rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego – 23 marca 2022
  • procedura odwoławcza – 24-29 marca 2022
  • ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – 29 marca 2022
  • podpisanie umów z uczestnikami – 4 kwietnia 2022 roku
  • szkolenia przygotowawcze – od 4 kwietnia do 14 maja 2022 roku.

Regulamin rekrutacji

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie – osoba niepełnoletnia
Oświadczenie – osoba pełnoletnia

Podsumowanie I edycji:

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizowała projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000020789, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr 20201-PL01-KA120-VET-096272. Był on już trzecią inicjatywą realizowaną we współpracy z grecką organizacją Olympus Education Services Single Member P.C., która ma wieloletnie doświadczenie w organizacji staży oraz praktyk zawodowych, również dla polskich uczniów.  

Projekt świetnie wpisuje się w koncepcję pracy szkoły, która zakłada umiędzynaradawianie realizowanych inicjatyw, poszerzanie oferty edukacyjnej, a także kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie i z zachowaniem wszelkich standardów. Nabyte dzięki niemu doświadczenie i wnioski pozwalają ulepszyć nie tylko realizację kolejnych przedsięwzięć, ale również pracę szkoły. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie szkoły w kontekście poprawy jakości nauczania poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej. Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów od kilku lat przynosi korzyści dla naszej placówki, jej pracowników, uczniów oraz lokalnego rynku pracy. Szkoła wzbogaciła swoje doświadczenie na gruncie współpracy międzynarodowej, a dzięki jej podejmowaniu nieustannie staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów, którzy szukają placówki posiadającej dobrze rozwinięte zaplecze edukacyjne i oferującej wysoką jakość nauczania. 

W ramach projektu zrealizowano jedną zagraniczną mobilność, podczas której młodzież wzięła udział w 80-godzinnych stażach zawodowych w uznanych greckich przedsiębiorstwach oraz programie edukacyjno-kulturowym, zakładającym liczne wycieczki i animacje czasu wolnego. Udział w projekcie wzięło w sumie 33 uczniów, którzy otrzymali liczne dokumenty podsumowujące, m.in. Europass-Mobilność, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w stażu i zaświadczenie z przygotowań językowo-kulturowo-pedagogicznych. W roku szkolnym 2022/2023 kolejna grupa młodzieży wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe, również dzięki otrzymanej przez nasza szkołę Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027. Gwarantuje ona otrzymywanie funduszy unijnych na realizację działań mobilnościowych i jest pokłosiem realizacji dotychczasowych działań na bardzo wysokim poziomie.  

Skip to content