Technik logistyk

https://youtu.be/rOQBexGliW4

Czym jest logistyka?
Logistyka opiera się na regule 7W, czyli naszym zadaniem jest dostarczenie Właściwego produktu, we Właściwe miejsce, we Właściwej ilości, we Właściwym czasie, o Właściwej cenie do Właściwego klienta i o Właściwym stanie.
Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Kim jest Technik logistyk?
Technik logistyk
 to cieszący się coraz większą popularnością, zawód z przyszłością.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.  

Co oferuje kierunek?

Nauka w technikum trwa 5 lata.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

Kwalifikacja:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Lp.Przedmioty zawodowe
1.Język angielski zawodowy
2.Podstawy logistyki i zasady bhp
3.Gospodarka magazynowa
4.Procesy transportowe w logistyce
5.Pracownia zarządzania magazynem
6.Pracownia procesów magazynowych
7.Pracownia zarządzania transportem
8.Pracownia usług logistyczno-transportowych.

Skip to content