Rozszerzona geografia

Czy marzysz o odkrywaniu tajemnic wszechświata, rozwiązywaniu globalnych problemów
klimatycznych lub projektowaniu miast przyszłości, gdzie technologia służy człowiekowi
i środowisku?
Jeśli tak, to rozszerzona geografia jest właśnie dla Ciebie!
W ramach tego niezwykłego przedmiotu przeniesiesz się w świat, w którym geografia
łączy się z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, otwierając przed Tobą drzwi do
zrozumienia złożonych procesów kształtujących naszą planetę. Zajęcia rozszerzonej geografii to fascynująca podróż przez tajemnice klimatu, bogactwo ekosystemów, aż po zaawansowane technologie obserwacji Ziemi i modelowania przyszłości.
Dzięki temu przedmiotowi nauczysz się myśleć i rozumieć świat w sposób ścisły
i analityczny. Poznasz metody badawcze stosowane w nowoczesnej nauce o Ziemi, które
pozwalają prognozować zmiany klimatyczne, planować zrównoważony rozwój miast
i zarządzać zasobami naturalnymi w sposób odpowiedzialny. Geografia rozszerzona to nie
tylko nauka o świecie, to nauka o przyszłości – Twojej i całej planety.
Będziesz miała okazję zgłębić wiedzę na temat najnowszych technologii, takich jak
systemy informacji geograficznej (GIS), zdalne badanie Ziemi czy modelowanie
komputerowe, które są nieodzowne w dzisiejszej nauce i gospodarce. Otworzą przed Tobą
drzwi do kariery w wielu dziedzinach, od ochrony środowiska, przez planowanie
przestrzenne, po zaawansowane technologie i badania kosmiczne.
Wybierając rozszerzoną geografię, decydujesz się na przedmiot, który rozwija
kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, przygotowuje do świadomego i
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym w świecie, w którym granice
między naukami ścisłymi a humanistycznymi stają się coraz bardziej płynne.

Geografia to nie tylko zdobywanie wiedzy z map i atlasów, to uczestnictwo w badaniach terenowych, eksploracja różnorodności krajobrazów i zrozumienie wpływu człowieka na środowisko. Nie pozwól, aby przyszłość zaskoczyła Cię nieprzygotowanego. Wybierz rozszerzoną geografię i stań się architektem lepszego jutra. To nie tylko przedmiot – to inwestycja w Twoją przyszłość, która zaczyna się już dziś.

 • Studia po maturze z rozszerzonej geografii otwierają przed Tobą szerokie spektrum możliwości.
 • Oto dziewięć kierunków, które mogą Cię zainteresować:
 • Geografia;
 • Gospodarka przestrzenna;
 • Ochrona środowiska;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Meteorologia i hydrologia;
 • Geoinformatyka i teledetekcja;
 • Zarządzanie zasobami naturalnymi;
 • Turystyka i rekreacja;
 • Planowanie i zarządzanie transportem.

Skip to content