ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE W 2024 ROKU

 
 
 
Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania pn. 

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE W 2024 ROKU są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d7f4f6ed-87e5-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7f4f6ed-87e5-11ee-9fb5-3edbb70f45bd  

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00503053/01

SWZ ZSP (ZSPŁ.241.3.2023)

Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz cenowy artykuły spożywcze i produkty mleczarskie

Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz cenowy Mięso i produkty mięsne

Załącznik Nr 4 do SWZ – Formularz cenowy dostawy drobiu

Załącznik Nr 5 do SWZ – Formularz cenowy pieczywo

Załącznik Nr 6 do SWZ – Formularz cenowy warzywa i owoce

Załącznik Nr 7 do SWZ – Formularz cenowy mrożonki

Załącznik Nr 8 do SWZ – Formularz cenowy Dostawa przetworzonych produktów gotowych (produkty garmażeryjne)

Załącznik Nr 9 do SWZ – Formularz_ofertowy

Załącznik Nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wspólny dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7

Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie na wykluczenie

Załącznik Nr 12 do SWZ – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp

Załącznik nr 13 do SWZ Oświadczenie spełniania warunków

Załącznik nr 14 do SWZ oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 15 do SWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 16 do SWZ Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Skip to content