Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej w ZSP Łochowie w 2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 01 2023

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1,2,4 i 5 ZSPŁ

Unieważnienie postępowania dla części 3

Informacja z otwarcia ofert ZSPŁ

Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania pn.

Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie w 2023 roku są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
 
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e83478e2-efe7-11ed-9355-06954b8c6cb9
 
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00214420/01
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:  

Część: 1  – kwota przeznaczona: 32 306,00  PLN 

Część: 2  – kwota przeznaczona: 55 366,00  PLN 

Część: 3  – kwota przeznaczona:   4 332,00  PLN 

Część: 4  – kwota przeznaczona: 43 218,00  PLN 

Część: 5  – kwota przeznaczona: 12 635,00  PLN 

 
 
 
Skip to content