SCH – Edycja WIOSNA

Ogłoszenie o Rekrutacji

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zaprasza do wzięcia udziału w drugiej zagranicznej mobilności edukacyjnej realizowanej w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125579! Odbędzie się ona w dniach od 8 do 19kwietnia (+ dni przeznaczone na podróż).

Tyrazem 8 uczniów Licem Ogólnokształcącego ma możliwość wyjazdu na mobilność do Grecji, aby tam realizować program zajęć merytorycznych oraz program edukacyjno-kulturowy. Poza tym uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem otrzymają szerokie wsparcie logistyczne oraz merytoryczne, w tym około 50 godzin szkoleń tematycznych (językowych oraz kulturowych) ukierunkowanych na ich lepsze przygotowanie do udziału w mobilności.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem Mobilności, a następnie do złożenia poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.

Harmonogram rekrutacji jest następujący:

  • przyjmowanie zgłoszeń uczestników – od 18 do 31 stycznia 2024
  • rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego – 2 lutego 2024
  • procedura odwoławcza – do 9 lutego 2024
  • ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – 9 lutego 2024
  • podpisanie umów z uczestnikami – luty 2024
  • szkolenia przygotowawcze – od 9 lutego 2024

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-00012557 jest, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna, Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000112176

Skip to content