Wolontariat

 

Czym zajmuje się Szkolne Koło Caritas?

Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości:
–    identyfikują w swym otoczeniu – szkolnym, sąsiedzkim i in. – osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.);
–    angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki i in.);
–    wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach).

Wolontariat naszej szkoły w ostatnim czasie angażował się w:

– zbiórkę żywności w ramach akcji „Torba Charytatywna” Caritas

– sprzedaż zniczy oraz świec przy parafii rzymskokatolickiej w Łochowie (dochód ze sprzedaży jest przeznaczany na pomoc innym na terenie diecezji drohiczyńskiej)

– pomoc w zbiórkach pieniędzy w różnych akcjach np. postawienie krzyża w miejscu tragicznej śmierci absolwentki liceum,

– zbiórka żywności w sklepach Topaz i Topaz Express itd.

 

Korzyści płynące z działania Szkolnego Koła Caritas

Prawidłowo funkcjonujące Szkolne Koło Caritas:
–    stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych odniesień międzyludzkich;
–    wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły;
–    upowszechnia idee wolontariatu;
–    wspiera rodziców w pracy wychowawczej;
–    umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary.

 

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Dekret abp. Sapiehy z 25 sierpnia 1945 roku erygował Krajową Centralę Caritas. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

 

Dzieła Caritas w Diecezji Drohiczyńskiej:

 

 

 

 

 

 

Skip to content