Szkolne Pakiety Multimedialne

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice

z przyjemnością informujemy, że do naszej szkoły zostały pozyskane tablety wraz z usługą dostępu do internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Przekazanych przez Państwowy Instytut Badawczy NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 24 261,75 zł brutto.

Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.  

Skip to content