Szkolne Towarzystwo Geograficzne

Opiekun: Joanna Ryszawa

Cele Szkolnego Towarzystwa Geograficznego:

  1. Upowszechnianie wiedzy geograficznej oraz naukowego poznawanie kultur i problemów innych państw.
  2. Organizacja międzyszkolnych konferencji geograficzno- podróżniczych.
  3. Podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej.
  4. Promocja szkoły w gminie i powiecie.
  5. Zapoznanie uczniów z ofertą uniwersytecką.
  6. Nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym, innymi organizacjami pożytku publicznego oraz innymi szkolnymi kołami zainteresowań.

Szkolne Towarzystwo Geograficzne- plan działań rok szkolny 2020/2021.

Semestr I zimowy:

1.Stworzenie struktur (członkowie i zarząd, powołanie zespołów: technicznego, medialny, redakcyjny).wrzesień/ październik
2.Odtworzenie i prowadzenie fanpege Szkolnego Towarzystwa Geograficznegowrzesień/ październik
3.Warsztaty „Nasza wspólna sprawa – zrównoważony rozwój miast Południa i Północy”. 
4.Opracowanie planu i tematyki konferencji geograficznychpaździernik / listopad
5.Zaplanowanie i organizacja konferencjilistopad/ grudzień
6.Podsumowanie konferencji    grudzień/ styczeń
7.Udział w spotkaniach Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Warszawskimpaździernik/ styczeń

Semestr II letni:

1.Stworzenie własnego programu badawczegoluty/ marzec
2.Przygotowanie planu wycieczek  marzec/ kwiecień
3.Dzień Geografa i przygotowanie konferencji geograficznej oraz podsumowaniakwiecień/ maj
4.Realizacja programu badawczego  maj/ czerwiec
5.Udział w spotkaniach Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie WarszawskimLuty/ czerwiec
Skip to content