Technik teleinformatyk

Czym jest teleinformatyka?

Teleinformatyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki  i techniki, łącząca osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transmisją danych i internetem.

Jeżeli interesujesz się informatyką, nowinkami technicznymi, chcesz być specjalistą o dużych kwalifikacjach zawodowych, łączącym umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji, budować sieci teleinformatyczne oraz komputerowe, obsługiwać urządzenia sieciowe oraz nadzorować ich pracę – to teleinformatyka jest dla Ciebie!

Praca w zawodzie technik teleinformatyk stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów z branży IT. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz informatyki, projektujących  i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz sieciowe a także w firmach montujących, sprzedających  i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Do zadań technika teleinformatyka należy chociażby projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne w obecnych czasach charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od teleinformatyka umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

 Absolwenci technikum teleinformatycznego mogą wykonywać prace na stanowiskach:

  1. monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, 
  2. konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, 
  3. sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, 
  4. projektantów i administratorów sieci komputerowych, 
  5. techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy oraz samodoskonalenia. Istnieje ciągła potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Nauka w technikum trwa 5 lata.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum teleinformatycznym mają możliwość zdobycia kwalifikacji:

INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

L.p.Przedmioty zawodowe
 1Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2Język angielski zawodowy
 3Kompetencje społeczne i organizacja zespołów
 4Elektrotechnika teoretyczna
 5Podstawy telekomunikacji
 6Technika komputerowa
 7Podstawy sieci lan
 8Teoria transmisji w sieciach rozległych
 9Sieci komutacyjne
 10Architektura sieci rozległej
 11Wykonywanie sieci LAN
 12Elektrotechnika praktyczna
 13Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych
 14Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 15Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 16Wykonanie i eksploatacja transmisyjnych sieci rozległych
 17Uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych
 18Administrowanie i eksploatacja sieci rozległych
Skip to content