NSZZ “Solidarność”

Witamy w zakładce Komisji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” nr 2626 Pracowników Oświaty i Wychowania. Zrzesza ona nauczycieli ze szkół w Łochowie, Urlach, Myszadłach, Strachówce, Jadowie i działa od roku 1992. Jak widać – nasza Komisja działa ponad podziałami. Przed zmianami administracyjnymi Komisja funkcjonowała w granicach województwa siedleckiego, a szkoły nadzorowane były przez siedleckie kuratorium. Dziś szkoły, w których pracujemy, prowadzone są przez trzy różne podmioty: dwie gminy i jedno storostwo powiatowe. Choć bardzo trudno nam się często spotykać – trwamy w dawnej strukturze. Łączy nas przywiązanie do idei pierwszej “Solidarności” i troska o polską szkołę. Jedną z założycielek Komisji była Janina Gałązka, obecnie emerytowana nauczycielka matematyki LO w Łochowie. Pierwszym przewodniczącym był Tadeusz Łuniewski (nauczyciel z Urli). Kolejno przez wiele lat funkcję tę wypełniał Józef Kapaon (nauczyciel ze Strachówki). Obecnie – drugą już kadencję – przewodniczącą KM 2626 jest Małgorzata Szeja (LO im. Marii Sadzewczowej w Łochowie), wiceprzewodniczącym jest Leszek Młynarczyk (Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie), a skarbnikiem Beata Kotarba (absolwentka LO w Łochowie i przez pewien okres nauczycielka tej szkoły, obecnie nauczycielka matematyki w ZS w Strachówce).

Skip to content