Edycja III

Nowy kierunek Erasmusa!

W roku szkolnym nasza szkoła będzie realizować już trzecią edycję projektu w ramach Akredytacji Erasmusa. Wniosek numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000125570 otrzymał dofinansowanie w wysokości 58 593,00 euro co pozwoli na organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla 26 uczniów z zawodów Technik Logistyk oraz Technik Teleinformatyk. Towarzyszyć im będzie 2 nauczycieli pełniących rolę osób towarzyszących.

Nowością w przypadku tego projektu będzie niewątpliwie kierunek wyjazdu. Po wielu latach współpracy z grecką organizacją Olympus Education Services postanowiliśmy poszerzyć szkolną ofertę edukacyjną. W związku z tym kilkanaście miesięcy temu nawiązaliśmy współpracę z włoską organizacją Futuro e Progresso, która będzie partnerem w tym projekcie

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie szkoły w kontekście poprawy jakości nauczania poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej. Międzynarodowa praktyka zawodowa uczniów od lat przynosi korzyści dla naszej placówki, jej pracowników, uczniów oraz lokalnego rynku pracy. Szkoła wzbogaca swoje doświadczenie na gruncie współpracy międzynarodowej, a dzięki jej podejmowaniu staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów, którzy szukać będą placówki posiadającej dobrze rozwinięte zaplecze edukacyjne i oferującej wysoką jakość nauczania.

Projekt zakłada realizację jednej zagranicznej mobilności, w ramach której młodzież realizować będzie 80-godzinny staż zawodowy w uznanych włoskich przedsiębiorstwach oraz program edukacyjno-kulturowy, zakładający liczne wycieczki i animacje czasu wolnego. Udział w projekcie weźmie w sumie 26 uczniów i potwierdzony on zostanie certyfikatami, m.in. Europass-Mobilność, certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w stażu i zaświadczeniem z przygotowań językowo-kulturowo-pedagogicznych. Walidacja i uznanie efektów kształcenia dokonane zostanie w oparciu o Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET).

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu o której poinformujemy na łamach strony internetowej oraz szkolnego facebooka. Wszystkich zainteresowanych serdeczenie zapraszamy!

Skip to content