Brązowy Krzyż Zasługi dla Grażyny Kapaon

Nasza związkowa koleżanaka Grażyna Kapaon, dyrektorka ZS “Rzeczpospolita Norwidowska” w Strachówce, została wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi (Monitor Polski z 26 listopada 2013 r.). W uzasadnieniu podkreślono jej wkład w rozój lokalnej oświaty i społeczeństwa obywatelskiego. Grażyna Kapaon jest Liderką PAFW. Informacje na ten temat znajdziesz na jej blogu “Amerykańskie inspiracje” oraz w artykule z “Życia” pt. “Liderka ze Strachówki”.

Gratulujemy serdecznie wyróżnienia państwowym odznaczeniem oraz życzymy wielu nowych pomysłów i siły do działania!

Skip to content