Zmiany w Karcie Nauczyciela

2 października 2013

W załaczniku Word znajduje się projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Przepisy, które zamierza się uchylić, są przekreślone, nowe brzmienie przepisów lub nowe punkty są zaznaczone czerwonym koloerem. Uwagi do projektu zbiera Sekcja Oświaty i Wychowania do 17 października 2013 r. Należy je kierować na adres: skoiw.

17 września 2013.

Poniżej znajduje się link do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja


Od dłuższego czasu głośno o konieczności dokonania zmian w Ustawie o Systemie Oświaty – Karcie Nauczyciela. Minister Krystyna Szumilas powiedziała, że najważniejszym kryterium zmian będzie jednak jakość kształcenia (zob. projekt zmian ustawowych)./oswiata/index.php/pr/projekty-men/1638-zmiany-w-ustawie-o-systemie-owiaty.html.

Wydaje się jednak, że samorządy, które prowadzą szkoły, mają nieco inne priorytety. Chcą m.in. zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, wydłużenia pensum nauczycielskiego, wprowadzenia 40-godzinnego tygodnia pracy dla nauczycieli. Mówią też o możliwości przekazywania szkół bez względu na liczbę uczniów. Domagają się uregulowania kwestii urlopów wypoczynkowych i na poratowanie zdrowia. Jak widać, ich propozycje mają na celu jedynie oszczędności w budżetach samorządów. Oba nauczycielskie związki zawodowe są oburzone tym, że samorządy, stanowiąc duże lobby polityczne, nie próbują wymusić na rządzących adekwatnego finansowania zadań przekazanych im przez państwo. Zamiast tego próbują wymusić niekorzystne zmiany dla jednej grupy zawodowej – nauczycieli. Jednostki samorządów terytorialnych dążą do tego, aby nie podlegać jakiejkolwiek kontroli czy to urzędowej czy to związkowej w wydawaniu pieniędzy na wynagrodzenia nauczycieli, co będzie skutkowało zaniżaniem wydatków na wynagrodzenia. Dążą do ubezwłasnowolnienia dyrektorów szkół (już teraz znane są praktyki wymuszania na nich zatrudniania bądź zwalniania wskazanych przez organ prowadzący osób). Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ppt na temat skutków przyjęcia zmian w KN (zob. także plakat w załączniku PDF). Nie wolno nam się zgodzić na ustawowe rzucenie nauczycieli i szkół na pastwę mniej lub bardziej wydolnych, mniej lub bardziej bogatych samorządów oraz do uprawomocnienia kolesiostwa, które zdaje się stanowić ukryty program j.s.t. 

Nowa lektura w temacie: “Rzeczpospolita”. ZNP łagodzi stanowisko!

(Stanowisko prezentowane na naszej stronie nie jest oficjalnym stanowiskiem NSZZ “Solidarność”. Małgorzata Szeja)

PROPOZYCJE JST ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA.pdf

Skip to content