Rekrutacja

Wyniki rekrutacji część 1

Wyniki rekrutacji część 2

Zapraszamy do udzału w rekrutacji i do uczestnictwa w projekcie „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów ZSP w Łochowie za granicą” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy numer 2019-1-PL01-KA102-062496.

W celu wzięcia udziału w projekcie, uczeń zobligowany jest do złożenia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który będzie podstawą do wyliczenia uzyskanej oceny i ostatecznie kwalifikacji do projektu. Formularz można pobrać ze strony internetowej ZSP w Łochowie lub uzyskać go w Sekretariacie szkoły. W tych samych miejscach można również znaleźć Regulamin Rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji:

–        akcja informacyjna: 02 stycznia – 17 stycznia 2020 r.

–        przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych: 20-24 stycznia 2020.

–        rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego: 27 stycznia 2020

–        procedura odwoławcza: 29-31 stycznia 2020

–        ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji: 3 lutego 2020.

Ogłoszenie o projekcie.pdf
Regulamin Rekrutacji.pdf
Formularz zgloszeniowy.pdf

Skip to content