Harmonogram spotkań

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych
(4a,b,c IVTL,IVTT) (ogólne+klasowe) 

13 września 2022 r.  

Zebranie rodziców uczniów klas II, III, LO (klasowe) IV TLT  

12-13 września 2022 r.  

Zebrania z rodzicami uczniów klas LO i Technikum  

15-16 listopada 2022 r.  

Zebrania z rodzicami uczniów klas LO i Technikum  

17-18 stycznia 2023 r.  

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych LO i Technikum  

5 kwietnia 2023 r.  

Zebrania z rodzicami uczniów klas LO i Technikum 

12-13 kwietnia 2023 r. 

Zebrania z rodzicami uczniów klas LO i Technikum 

5-6 czerwca 2023 r.  

Skip to content