Przyłącz się

Aby być członkiem NSZZ “Solidarność”, należy poznać i akceptować Statut związku, złożyć zarządowi Komisji deklarację członkowską, opłacać składki związkowe (1%) i aktywnie uczestniczyć w działalności koła.

Link do Statutu NSZZ “Solidarność”

Link do deklaracji członkowskiej

Link do strony www Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

Skip to content